Hướng dẫn lấy lại mật khẩu

Từ giao diện website chọn "Đăng nhập/Đăng ký"Bạn thực hiện các bước như sau nếu đã quên mật khẩu đăng nhập:Bạn click vào “ Quên mật khẩu ” hệ thông sẽ hiện ra một giao diện:Sau khi nhập thông tin địa chỉ E-Mail và mã xác nhận bấm "Khôi phục"Một email thông tin lấy lại mật khẩu sẽ gửi đến email cần khôi phục và bạn làm theo các bước hướng dẫn như trong E-Mail.

(*) Lưu ý: Nếu như email không có trong thư mục INBOX thì có thể kiểm tra trong thư mục SPAM.


Hỗ trợ tư vấn

0982 528 612

0 Giỏ hàng của tôi