THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

Sau khi đã có tài khoản người dùng trên website, tiến hành đăng nhập.

Sau đó từ màn hình trang chủ website chọn như hình.


Chọn "Thay đổi thông tin cá nhân"


Cập nhật thông tin như màn hình sau đó bấm nút "Lưu"

Hỗ trợ tư vấn

0982 528 612

0 Giỏ hàng của tôi